Khamis, 2 April 2015

Jangan terjebak rasuah

Jangan terjebak rasuah

Oleh Pg Fairol RMF   BANDAR SERI BEGAWAN, 31 Mac – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui’zzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pert ...

DPMM berkenan terima mengadap

DPMM berkenan terima mengadap

Gambar Infofoto   BANDAR SERI BEGAWAN, 31 Mac – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perda ...

Tingkat tahap kecekapan

Tingkat tahap kecekapan

Oleh Imelda Farrah Zohre HA   TUTONG, 31 Mac – Sempena Memperingati Penubuhan Jabatan Penjara ke-61 tahun, Jabatan Penjara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, telah mengadaka ...

Resepsi rai Hari Kebangsaan Bangladesh

Resepsi rai Hari Kebangsaan Bangladesh

Oleh Mohamad Asyramisyanie   BANDAR SERI BEGAWAN, 31 Mac – Suruhanjaya Tinggi Bangladesh di Negara Brunei Darussalam, hari ini, telah mengadakan majlis resepsi sempena Hari Ke ...

Lawatan khas ke Ibu Pejabat Polis

Lawatan khas ke Ibu Pejabat Polis

Oleh Pg Fairol RMF Gambar oleh Muiz Matdani & Infofoto   BANDAR SERI BEGAWAN, 31 Mac – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izz ...

Kem Modal Insan BIBD ALAF bermula

Kem Modal Insan BIBD ALAF bermula

Oleh Normazlina M.D   BANDAR SERI BEGAWAN, 31 Mac – Lebih 30 peserta Program BIBD ALAF 2015, yang terdiri daripada pelajar yang kurang bernasib baik dan anak-anak yatim, mengi ...

Megamas, 9 syarikat meterai MoU

Megamas, 9 syarikat meterai MoU

Oleh Abdul Rahim Haji Ismail   BANDAR SERI BEGAWAN, 31 Mac – Pusat Pembangunan Belia (PPB), Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah mengadakan Majlis Menandatangani Memor ...

Jangan terjebak rasuah

Oleh Pg Fairol RMF   BANDAR SERI BEGAWAN, 31 Mac – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui’zzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Inspektor Jeneral Polis Diraja Brunei bertitah menekankan bahaya rasuah terhadap negara, terut libeh ...

April 01, 2015

Berita Bergambar

© 2011 Media Permata Online. All Rights Reserved.

Scroll to top